skip to Main Content

Disclaimer

Platform Sporters Helpen Sporters doet zijn uiterste best om correcte en actuele informatie te bieden. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie altijd en overal foutloos, compleet en actueel is. Aan de informatie op de pagina’s van onze websites kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Op de website geven we advies en verwijzen we naar informatie, lotgenotencontact en andere hulpverleners. Platform Sporters Helpen Sporters sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die ontstaat door of verband houdt met de informatie die we aanbieden en/of de manier waarop u die informatie gebruikt. Ook is het platform niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade doordat de website tijdelijk niet bezocht kan worden.

Op de website zijn links naar (niet-commerciële) instellingen en organisaties opgenomen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Wij kunnen op elk moment een verwijzing naar een andere website of applicatie verwijderen of weigeren.

De informatie is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze beschikbaar gestelde informatie is uitsluitend toegestaan na toestemming van platform Sporters Helpen Sporters.

Ideeën en opmerkingen

Komt u onjuiste of onvolledige informatie tegen? Of heeft u een idee of opmerking voor onze website? Wij horen het graag.

Back To Top