skip to Main Content

Anne in podcast voor buurtsportcoaches

Anne in podcast voor buurtsportcoaches

Grensoverschrijdend gedrag. Wat is dat nu eigenlijk, hoe signaleer je dat en wat kun je er als buurtsportcoach mee doen? Deze vragen stonden centraal tijdens de opname van de podcast die afgelopen week werd opgenomen in opdracht van de Vereniging Sport en Gemeenten en partners en waarbij Anne van Dijk aan tafel zat vanuit haar ambassadeursrol vanuit Sporters Helpen Sporters.

Arno de Swart van WIJ Buurtsportcoaches ging in gesprek met Miriam van Reijnen van Centrum Veilige Sport Nederland en Anne van Dijk. In het eerste deel van de podcast komt aan bod wat grensoverschrijdend gedrag eigenlijk is. Samen geven zij grensoverschrijdend gedrag een gezicht, bespreken welke stappen bij grensoverschrijdend gedrag door slachtoffer, maar ook door omstanders genomen kunnen worden, hoe Sporters Helpen Sporters een luisterend oor kan bieden en hoe slachtoffers melding kunnen doen. Maar bovenal, hoe kan de professional grensoverschrijdend gedrag signaleren en hierop handelen.

Grensoverschrijdend gedrag is als het gedrag voorbij de grenzen van een individu gaat. Dat is altijd per definitie waar.
Arno de Swart, podcast grensoverschrijdend gedrag

 

De professional is in dit geval de buurtsportcoach. Vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties wordt de inzet van 3.665 fte aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches betaald. Zij leveren lokaal maatwerk en leggen de verbinding tussen verschillende sectoren waaronder sport, welzijn, cultuur, onderwijs, zorg en sociale zaken met als doel dat iedereen een leven lang kan sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur met plezier. De buurtsportcoach staat dus midden in de sportsector en vervult daarmee een belangrijke rol als het gaat om signalering.

Het is tijd dat we bewustwording creëren zowel binnen als buiten het veld. Op die manier creëren we veiligheid en kunnen we die waarborgen, omdat de hele omgeving alert kan zijn op signalen.
Anne van Dijk, podcast grensoverschrijdend gedrag

 

Anne van Dijk over haar deelname aan de podcast: “Mijn deelname aan de podcast realiseerde het vervullen van een dankbare taak voor mij persoonlijk. Door mijn ervaring met grensoverschrijdend gedrag in de sport te delen, hoop ik anderen net die aanzet te geven om hetzelfde te doen. Tevens hoop ik anderen te kunnen bijstaan, zowel in een ondersteunende als adviserende rol. Zolang de doofpot rondom grensoverschrijdend gedrag bestaat, wordt er geen halt toegeroepen aan dit onderwerp. Maatschappelijke bewustwording is hiervoor essentieel. Iedereen binnen, maar ook buiten het sportkader moet grensoverschrijdend gedrag her- en erkennen. Trainers, coaches, bestuurders, ouders, mensen langs de lijn, iedereen moet weten wat grensoverschrijdend gedrag is, hoe dit te signaleren is en welke impact een ervaring heeft op een slachtoffer. Het is geweldig dat er nu, in de huidige samenleving, mensen naar buiten treden en hun verhaal delen! Dit versterkt maatschappelijke bewustwording, tevens vormen de naar-buiten-getreden lotgenoten een inspiratiebron voor slachtoffers die hetzelfde overkomen is. Het platform ‘Sporters Helpen Sporters’ dat afgelopen jaar gerealiseerd is, vormt een ontzettend mooi initiatief om slachtoffers te ondersteunen. Ik ben blij dat ik door mijn deelname aan deze podcast meer naamsbekendheid aan dit platform mag geven.”

De podcast is te beluisteren via de website van Sportindebuurt.nl en is een initiatief van VSG, WIJ Buurtsportcoaches, LKCA, Kenniscentrum Sport en Bewegen en NOC*NSF

Wil jij je verhaal delen?

Blijf er niet mee rondlopen. Je hoeft het niet voor jezelf te houden of weg te stoppen uit schaamte, angst voor het breken van je sportcarrière of je plezier in de sport. Breng je verhaal naar buiten en vertrouw op jezelf dat het goed is om te doen. We zijn er om naar je te luisteren en je te helpen!

Mede mogelijk gemaakt door

Back To Top